název bc práce

Výsledky


Stěžejním výsledkem celé práce je nový R balíček Uncertainty Interpolation 2, který bude vystupovat v prostředí softwaru The R Project for Statistical Computing pod zkratkou UncerIn2. Jedná se tedy o upravenou (rozšířenou) verzi původního balíčku UncerIn (Burian, 2013). Tato nová, ale i původní, verze zmíněného balíčku pro software R bude dostupná na této webové adrese (v sekci download) katedry geoinformatiky univerzity Palackého v Olomouci.

Kompletní balíček byl řádně okomentován a doplněn o ukázkový návod (tutorial), kde je prakticky popsáno jak jej případný uživatel může využít. Všechny funkce uvnitř balíčku navíc disponují nápovědou, která obsahuje popis daného procesu i jednotlivých argumentů. Zároveň jsou vždy i uvedeny exemplární formáty volacích funkcí pro případné použití.

© Tomáš BURIAN Olomouc 2015 | Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci