název bc práce

Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří DVORSKÝ, Ph.D

Konzultant: Mgr. Jan CAHA, Ph.D

Autor práce: Bc. Tomáš BURIAN

Kontakt: Buri777@seznam.cz


Katedra geoinformatiky

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Olomouc 2015

© Tomáš BURIAN Olomouc 2015 | Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci