název bc práce

Anotace


Tato diplomová práce se zabývá úpravou a funkčním rozšířením balíčku Uncertainty Interpolation pro software R, a to především o možnou parametrizaci funkcí a převedením formátu ze starších datových struktur S3 do verze S4. Cílem samotné práce je poté zpřístupnit praktické možnosti případnému uživateli a poukázat na vliv nejistoty na data (ale i na postupy všeobecně) za pomoci fuzzy teorie. Tohoto cíle je dosaženo prostřednictvím vlastních funkcí, které nabízí rozšíření zvolených dat o modely nejistoty a mimo jiné poskytují i základní metody pro interpolace. Veškeré funkční algoritmy a procesy byly vytvořeny a testovány v rámci softwaru The R Project for Statistical Computing. Výsledný balíček, jakožto nástroj pro R, pak obsahuje několik funkcí určených pro definice tříd objektů datových struktur S4, vstupní data, modely nejistoty, interpolační procesy, tvorbu gridu, transformace dat, odhad variogramu a vizualizace. Výsledek práce tedy tvoří nová verze původního balíčku UncerIn, který je řádně okomentovaný a připravený k volnému využití.

Klíčová slova:

diplomová práce, nejistota, interpolace, S4, R balíček

© Tomáš BURIAN Olomouc 2015 | Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci