atta.png

Autor práce


David Jakeš
Email: david.jakes01@upol.cz


vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Email: zdena.dobesova@upol.cz

Stránky slouží k prezentaci bakalářské práce, která byla vytvořena v rámci studia Katedry Geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.


odkazy


Bakalářská práce ke stažení
Katedra Geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

ZávěrCílem bakalářské práce bylo vytvořit program pro vzájemnou konverzi dat mezi produkty ArcGIS for Desktop 10.x a Terrset. Výsledkem bakalářské práce je funkční aplikace ATTA Converter, která slouží ke konverzi vybraných formátů. Její funkcionalita umožňuje samostatnou konverzi datových formátů mimo zmíněné softwary a je distribuována jako opensource.

Software je schopen oboustranně převádět základní rastrová data typu float i integer. Konverze vektorů funguje pouze jedním směrem, a to z Idrisi Vector File do Shapefile. Knihovna GDAL nepodporuje vytváření vektorů Idrisi Vector File. Důvodem je nedostatečná otevřenost datového formátu.

Převod se měl týkat také atributových tabulek, metadat a konfiguračních souborů. To vše program splňuje s výjimkou barevných tabulek. Od barevných tabulek bylo upuštěno na základě odborné konzultace především proto, že pro přístup do tabulek LYR patřící k ArcGIS for Desktop by bylo nutno využít python knihovnu arcpy a program by už nemohl být distribuován jako opensource.

ATTA Converter nabízí budoucím uživatelům uživatelsky vstřícné prostředí, včetně popisu a zkušebních dat. Konverzní program zejména urychlí konverzi dat budoucím uživatelům i díky možnosti dávkového spouštění konverze.

Software prošel rukama různých lidí z různých kruhů. Program viděli geoinformatici, informatici, jinak vysokoškolsky vzdělaní lidé i obyčejní laici. Souhrnně hodnotili program jako intuitivní a uživatelsky přívětivý.

Lze předpokládat, že hotový konverzní program bude přínosný pro praktickou práci odborníků v oblasti geoinformatiky.


Copyright © David Jakeš