atta.png

Autor práce


David Jakeš
Email: david.jakes01@upol.cz


vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Email: zdena.dobesova@upol.cz

Stránky slouží k prezentaci bakalářské práce, která byla vytvořena v rámci studia Katedry Geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.


odkazy


Bakalářská práce ke stažení
Katedra Geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

ÚvodVe světě informačních technologií je dobře známo, že existuje nespočet různých softwarů, dat, databází nebo knihoven. S vývojem počítačového světa a masivním nárůstem produktů na informačním trhu se blízká i vzdálená odvětví stále více a více přibližují a prolínají mezi sebou. Na místě, kde dříve stál jeden software, dnes stojí softwarů více. Některé mezi sebou spolupracují, jiné jsou ovšem uzavřené a naprosto neschopné kooperovat s jinými.

Každý takový software, ať už s volnou licencí či placenou, operuje s daty, tedy s rozličnými datovými formáty. Některé formáty jsou otevřené (existuje dostupný popis fyzického uložení dat) a většina softwarů s nimi může libovolně pracovat. To se ovšem často netýká komerčních programů, které jako nativní formáty dat používají uzavřené datové formáty, které lze z pravidla otevřít pouze v mateřském software.

V dnešní době je téměř v každém oboru řada programů, které vykonávají podobné, někdy však i naprosto totožné operace. I když bývají aplikace z jednoho oboru podobné, někdy samozřejmě umí jeden něco unikátního, co ostatní neumí. Pokud se jedná o placené softwary s vlastními nativními formáty, data z jednoho softwaru nelze v jiném software otevřít. A právě v tomto bodě vznikla potřeba konverze z jednoho datového formátu do druhého.

Proto začali lidé tvořit konvertory třetí strany, které na základě podrobné dokumentace struktury prvního i druhého formátu dokážou jeden způsob zápisu dat přetransformovat na jiný.

Konvertory dat tedy zajišťují mohutnou interoperabilitu mezi konkurenčními softwary (nejen), které by si mezi sebou data pravděpodobně nikdy nemohli vyměnit.


Copyright © David Jakeš