atta.png

Autor práce


David Jakeš
Email: david.jakes01@upol.cz


vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Email: zdena.dobesova@upol.cz

Stránky slouží k prezentaci bakalářské práce, která byla vytvořena v rámci studia Katedry Geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.


odkazy


Bakalářská práce ke stažení
Katedra Geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

Download
DOWNLOAD SOFTWARE

Stáhnout program ATTA Converter zabalený v Zip archivu.
Download software ATTA Converter in Zip archive.DOWNLOAD DEMO DATA

Stáhnout demo data obsahující rastry, vektory a konfigurační soubory.
Download demo data - contain rasters, vectors and configuration files.


Copyright © David Jakeš