atta.png

Autor práce


David Jakeš
Email: david.jakes01@upol.cz


vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Email: zdena.dobesova@upol.cz

Stránky slouží k prezentaci bakalářské práce, která byla vytvořena v rámci studia Katedry Geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.


odkazy


Bakalářská práce ke stažení
Katedra Geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

Cíle PráceHlavním cílem bakalářské práce je tvorba aplikace pro vzájemnou konverzi dat mezi produkty ArcGIS for Desktop a TerrSet. Práce se dá rozdělit na teoretickou a praktickou část.


Cíle teoretické části:


          •      Vypracovat rešerši, zabývající se současnými řešeními konverze.

          •      Nastudovat podrobnou strukturu všech používaných datových formátů a přidružených                    konfiguračních souborů.

          •      Naučit se pracovat s knihovnami, které jsou pro chod aplikace i pro samotnou konverzi nezbytné.


Cíle praktické části:


          •      Navrhnout a vytvořit uživatelsky přívětivý grafický vzhled aplikace.

          •      Propojit grafické prostředí s funkčními převody knihovny GDAL.

          •      Zaměřit se jednotlivě na každý formát podrobně a případně opravit hrubé viditelné chyby                    v převodu.

          •      Zajistit přenositelnost programu testováním aplikace na různých počítačích a systémech.

          •      Otestovat funkčnost konverzí na početné a rozmanité sadě dat.


Copyright © David Jakeš