atta.png

Autor práce


David Jakeš
Email: david.jakes01@upol.cz


vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Email: zdena.dobesova@upol.cz

Stránky slouží k prezentaci bakalářské práce, která byla vytvořena v rámci studia Katedry Geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.


odkazy


Bakalářská práce ke stažení
Katedra Geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

Metody a postup zpracováníCílem této bakalářské práce je napsat oboustranný konvertor dat, mezi produkty ArcGIS a TerrSet, který přinese GIS komunitě značné ulehčení práce v rámci přenositelnosti dat mezi těmito softwary. Jelikož převod probíhá obousměrně, tedy z ArcGIS do TerrSet a z TerrSet do ArcGIS, konvertor dostal příhodné jméno ATTA Converter.

Prvním krokem při promýšlení celého konceptu bylo jednoznačně nastudování dokumentace veškerých formátů, kterých se převod dotkne. Bylo potřeba stáhnout cvičná data a v přidružených softwarech detailně prozkoumat jejich strukturu a správně interpretovat každý kousek jejich datového zápisu. Dalším krokem bylo nainstalování knihovny GDAL a prostudování její dokumentace.

Až poté bylo možno začít tvořit aplikaci konvertoru. Tato část začínala návrhem a tvorbou grafického uživatelského rozhraní (GUI), do kterého se potom implementovali konverzní funkce.

Následovalo odladění hrubých viditelných chyb při konverzi a testování programu na různých počítačích, různých operačních systémech Windows a datech.

Použité metody

Pro naprogramování konvertoru byly použity běžné metody návrhu softwaru. Nejprve proběhla analýzy požadavků na potřebné konverze formátů. Potom postupně proběhla instalace potřebných knihoven pro vývoj software. Následovalo seznámení a vyzkoušení metod, které bylo možné z knihoven použít. Potom probíhalo postupné programování samostatných funkcí. V rámci odzkoušení funkčnosti jednotlivých konverzních funkcí probíhalo průběžné testování na zkušebních datech.

Další krokem byl návrh koncepce a realizace grafického uživatelského rozhraní. Dílčí konverzní funkce byly po samostatném otestování začleněny do navrženého grafického uživatelského rozhraní. Poslední fází vývoje software bylo testování funkčnosti na komplexní sadě dat. Nedílnou součástí testování bylo poskytnutí konvertoru dalším uživatelům pro uživatelské testování. Všechny nalezené chyby byly ve všech fázích vývoje průběžně odstraňovány. Poslední fází vývoje software byla tvorba popisu a zveřejnění na webové službě GitHub.

Použitá data

Jedinými používanými daty byla volně dostupná data použitá k testování a odladění aplikace. Podrobně jsou testovací data rozebrána v kapitole 5.

Použité programy

SOFTWARE:


      PyCharm

      Vývojové prostředí zaměřené na Python od české firmy JetBrains.

      ArcGIS for Desktop

      Dobře známý geografický informační systém od firmy Esri.

      Terrset

      Geografický informační systém dříve známý jako IDRISI vytvořený Clark Labs z Clarkovi University.

KNIHOVNY JAZYKU PYTHON:


      Zde je uveden pouhý výčet knihoven. Více podrobností o modulech v kapitole 3.2.

      Externí moduly

      GDAL, Tkinter, pyodbc, dbfpy, dbf, gdal, ogr2ogr, pathlib, PIL, py2exe

      Základní moduly

      string, glob, tkMessageBox, Tkinter, tkFileDialog, os, xml.etree.ElementTree


Copyright © David Jakeš