atta.png

Autor práce


David Jakeš
Email: david.jakes01@upol.cz


vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Email: zdena.dobesova@upol.cz

Stránky slouží k prezentaci bakalářské práce, která byla vytvořena v rámci studia Katedry Geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.


odkazy


Bakalářská práce ke stažení
Katedra Geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

AnotaceBakalářská práce se zabývá tvorbou programu, který zajišťuje oboustranný převod mezi produkty ArcGIS for Desktop 10.x a TerrSet. Převod se týká jak základních rastrových dat, tak dat vektorových, atributových tabulek, metadat a konfiguračních souborů.

Hlavním cílem této bakalářské práce je tedy vyřešit problém nedostatečné převoditelnosti dat mezi těmito produkty. Výsledkem bakalářské práce je program ATTA Converter, který umožňuje převod dat mezi produkty ArcGIS for Desktop a TerrSet. Pro samotnou konverzi dat je v práci využívána knihovna GDAL a její součásti, které řeší převody pouze v režimu příkazové řádky. Z toho důvodu bylo nutné vytvořit přívětivé grafické rozhraní konvertoru pro běžného uživatele. Vytvořený program umožňuje převod dostupných dat a je tak přínosný pro praktickou práci v oblasti geoinformatiky.

KLÍČOVÁ SLOVA

Konverze; ArcGIS; TerrSet; GDAL; Python


Copyright © David Jakeš