Cíle práce

Hlavním cílem bakalářské práce je sestavení tematického atlasu vybraných přírodních charakteristik Olomouckého kraje. Dílčí cíle byly rozčleněny na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce představuje stav řešené problematiky a praktická část se zabývá tvorbou atlasu.

Teoretická část:

  • rešerše problematiky atlasové tvorby, kartografických metod, školních vzdělávacích plánů a již existujících kartografických děl na téma příroda či životní prostředí,
  • vymezení obsahu atlasu na základě rešerše,
  • analýza dostupných datových sad,
  • stanovení vhodných metod kartografické vizualizace.

Praktická část:

  • zpracování dat (Microsoft Excel, GIS software),
  • návrh a sestavení makety atlasu,
  • zpracování map, infografiky a doprovodných textů,
  • předtisková příprava a tisk.

Při tvorbě bude kladen důraz na moderní grafický přístup, který bude působit profesionálně z hlediska použitých ilustrací a bude obsahovat infografiku v podobě grafů, diagramů a dalších prvků.

Po konzultaci s vedoucí práce dr. Vondrákovou bylo dohodnuto, že atlas bude zaměřen na studenty, bude k němu vypracován pracovní sešit, a mohl by sloužit pro podporu výuky regionální geografie zejména na gymnáziích.

Cílem práce je vytvořit atlas jako ucelené dílo prezentující přírodní charakteristiky, zajímavosti a souvislosti přírody se socioekonomickou sférou v Olomouckém kraji. Bude určen jak studentům, tak laické veřejnosti.

Součástí zadání práce je také tvorba webových stránek a posteru ve formátu A2 shrnujících celou práci. Konečná verze atlasu bude umístěna spolu s posterem a textem práce na stránkách Katedry geoinformatiky UP.