Podobnost evropských měst a jejich funkčních území

Autor: Bc. Filip Urbančík
Vedoucí práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Cíle práce

V této záložce jsou pospány všechny cíle diplomové práce.

Metody

Použité metody v diplomové práci.

Výsledky

V této záložce jsou popsány výsledky práce.

Summary

Summary of the whole thesis.

Kontakt

Pokud máte nějaké dotazy neváhejte kontaktovat autora práce.