Cíle práce

Cílem práce je aplikovat různé metriky podobnosti a nepodobnosti na parametry využití území (land use) Evropských měst a vyhledat skupiny podobných měst. Zdrojovými daty budou land use ze sady Cernicus Urban Atlas. Student vezme v úvahu velikostně podobná města, kdy vyhodnotí samostatně jádra měst (Core) a funkční urbánní oblasti (FUA) těchto měst.