MAGISTERSKÁ PRÁCE - diplomový směr: APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA

Výsledky

V magisterské práci bylo dosaženo hned několika výsledků. Bylo sestaveno zadání geoúloh. Z naměřených E-T dat, vzniklých testováním obou zvolených GIS produktů, byl proveden kvalitativní popis chování respondentů při řešení geoúloh, kvantitativní porovnání pomocí E-T metrik vyprodukovaných AOI a analýza metodou Gridded AOIs. Nakonec byla ještě zpracována metodika pro implementaci analytických metod Gridded AOIs a oblastí zájmu AOI s využitím Key Performance Indicators vizualizací E-T metrik na hodnocení uživatelského rozhraní GIS produktů.

Ke stažení: Text práce v PDF

© Bc. Václav Kudělka 2015 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci