MAGISTERSKÁ PRÁCE - diplomový směr: APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA

Cíle

Cílem magisterské práce je s využitím eye-tracking testování zhodnotit používání uživatelského rozhraní jednotlivých GIS produktů. V práci je provedeno hodnocení jednoho zástupce komerčního a jednoho zdarma dostupného GIS produktu.

Pro potřeby testování GIS produktů je v rámci magisterské práce sestaveno několik různých úloh, které jsou zaměřené na práci s prostorovými daty. Tyto úlohy následně vybraní respondenti zpracovávají interaktivně na základě zadání. Účelem testování je zjistit různé zvyklosti a postupy uživatelů při práci v uživatelském rozhraní GIS produktu. Cílem práce je i porovnat interaktivní postupy řešení úloh s tvorbou data flow diagramů pomocí komponenty pro vizuální programování.

Dílčím cílem práce je statisticky zhodnotit data, pořízená pomocí eye-tracking testování. Vizualizace výsledků eye-tracking testování a statistického vyhodnocení pomůže objasnit typické a efektivní postupy práce respondentů v uživatelském rozhraní GIS produktů.

© Bc. Václav Kudělka 2015 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci