Prostorově založený model pro predikci potenciálního výskytu sršně asijské v České republice


Diplomová prácediplomová práce: Prostorově založený model pro predikci potenciálního výskytu sršně asijské v České republice

autor: Bc. Ondřej BIEMANN

vedoucí práce: RNDr. Jan BRUS, Ph.D.