3D TISK TYFLOMAP
propojitelných s mobilními zařízeními

KONTAKTNÍ ÚDAJE

KATEDRA GEOINFORMATIKY

Katedra geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. litopadu 50, Olomouc, 771 46
geoinformatics.upol.cz

AUTOR PRÁCE

Radek Barvíř
email: barvir.radek@gmail.com

MAPA

ZPRÁVA

Napište mi