3D TISK TYFLOMAP
propojitelných s mobilními zařízeními

ZDROJOVÁ DATABÁZE

Data pro výrobu tyflomap byla získávána výhradně z databáze OpenStreetMap. K jejich sběr byl nejprve využit plugin QuickOSM pro QGIS. Následně jej pak nahradil doplněk ArcGIS Editor for OSM 10.5.x Desktop pro komerční ArcGIS for Desktop. Použita byla jak topografická data reprezentující cesty, vodstvo, budovy, železnice a vegetaci, tak i tematické bodové prvky jako restaurace, úřady, zastávky veřejné dopravy, turistické cíle apod. Data ve formě bodů a linií byla během zpracování vždy převedena do formy ploch za účelem možnosti jejich vytažení do objemu.

Logo OpenStreetMap

OpenStreetMap

Projekt s cílem tvorby volně dostupných geodat a jejich vizualizace formou topografické mapy