bakalárska práca

možnosti výpočtu charakteristík dopravnej siete štátov a miest

autor: Adam Tóth
vedúca práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Katedra geoinformatiky PřF UP
Olomouc 2022

Výstupy práce na stiahnutie.