bakalárska práca

možnosti výpočtu charakteristík dopravnej siete štátov a miest

autor: Adam Tóth
vedúca práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Katedra geoinformatiky PřF UP
Olomouc 2022

Cieľom práce je spočítať priestorové charakteristiky dopravnej siete pomocou rôznych prístupov. Do úvahy bude braná hustota dopravnej siete na rozlohu územia, počet obyvateľov alebo i vyjadrenie hustoty pomocou fraktálnej dimenzie a ďalšie možné vyjadrenia priestorovej komplexnosti. Výpočet priestorových charakteristík dopravnej siete bude spracovaný pre vybrané európske mestá a štáty vo vhodne navrhnutej hexagónovej mriežke. Študent vytvorí a použije existujúce skripty pre automatické spracovanie v ArcGIS Pro.