Analýza komplexní práce se současnými školními atlasy

Bakalářská práceCíle práce

Cílem bakalářské práce je kartografická analýza současných školních atlasů. V práci studentka popíše a zhodnotí rozdíly mezi školními atlasy využívanými ve výuce v ČR. Práce se zaměří na:

  • Druhy map v atlasech
  • Použité vyjadřovací prostředky

Teoretická část řeší:

  • Problematiku školních atlasů
  • Problematiku druhů map používaných ve školních atlasech
  • Typy vyjadřovacích prostředků
  • Porovnání současných školních atlasů používaných ve výuce

V praktické části budou vytvořeny dva eye-tracking experimenty, které se zaměří na hodnocení rozdílů mezi atlasy. Eye-tracking testování tedy bude rozděleno na dvě části:

  • První část bude řešit práci s jednotlivými mapami
  • Druhá část bude řešit práci s více mapami

Eye-tracking experimentů se zúčastní osoby pracující s těmito atlasy neboli žáci základních škol a studenti středních škol. První část bude sestavena z jednodušších úloh nad jednou mapou a druhá část experimentu bude sestavena tak, aby bylo nutné pracovat s více mapami, a zároveň budou použity eye-tracking brýle.

Výsledkem práce bude porovnání současných školních atlasů a analýza naměřených výsledků.