Úvod

 

Písmo vzniklo jako prostředek k zachycení, uchování a předávání myšlenek. Díky němu je možné vrátit se do minulosti a čerpat tak z moudrosti starých civilizací. Lidé vnímají písmo spíše jako prostředníka pro sdělování informací. Většinou si ani neuvědomují, s kolika různými typy písem se každodenně setkávají, prostřednictvím knih, novin, počítače nebo v prostoru, kterým jsou obklopeni.

Existují různá doporučení v oblasti popisu a písma v mapách, ovšem kartografové se jednotně neshodují v doporučené velikosti písma. S rozvojem technologií došlo k rozvoji nové metody zkoumání – eye tracking. Pomocí této metody bylo v této práci testováno písmo v několika velikostech.

Obecně se doporučuje používat nepatkové písmo z důvodu lepší čitelnosti. Neexistuje však žádný výzkum, který by tohle doporučení potvrzoval nebo jej vyvracel. Proto je v diplomové práci přiblížená i tato problematika se statistickým vyhodnocením. Práce také nabízí v podobě dotazníku srovnání popisu v atlasech různých zemí. Bylo prováděno dotazníkové šetření na grafické preference veřejnosti. Respondenti vyslovují svůj názor na varianty provedení popisu v podobě vybraných odpovědí.

Tato práce se snaží analyzovat vliv změny parametrů písma a popisu na uživatelskou percepci.

KontaktyOdkazy