ZÁVĚR

Cílem této magisterské práce bylo otestování konceptu story-telling map v případě použití jako mapového průvodce s mapami velkého měřítka, konkrétně Sbírkových skleníků Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Testování bylo rozděleno do několika kroků, které odhalují výhody a nevýhody tohoto konceptu. U aplikací dostupných na internetu se nejčastěji jednalo o různá omezení, která nedovolovala nahrávat vlastní mapová data do systému nebo operovat s měřítkem v celé jeho škále. Z těchto aplikací vyčnívá nad ostatní jedna, která tato omezení neobsahuje a dovoluje koncept využít tak, jak je potřeba. To znamená s vlastními daty a s volným měřítkem (možností přiblížení se).

Jedná se o aplikaci od firmy Esri, která nese název Story Maps. Tato aplikace obsahuje několik stylů, které mohou uživatelé pro tvorbu story-telling map využít. Některé z nich jsou méně použitelné, s jinými jdou s nadsázkou dělat zázraky.

Dva z těchto stylů byly podrobeny eye-tracking testování, které si kladlo za cíl najít vhodnější z nich a ten následně využít pro tvorbu všech průvodců. Eye-tracking testování se zúčastnilo celkem 16 respondentů z řad široké veřejnosti a svými úsudky napomohli k výběru stylu StoryMapTour.

Tento styl obsahuje vše, co koncept story-telling map využívá – dynamické mapové pole, oblast pro prezentaci jednotlivých zastávek, které jsou v daném sledu provázány a tvoří tak na mapě „putování“ s příběhem. Výsledkem této práce jsou čtyři průvodce. Jeden pro Botanickou zahradu Univerzity Palackého a tři pro jednotlivé sbírkové skleníky.