CÍLE

Cílem diplomové práce je vytvořit virtuálního průvodce sbírkovými skleníky, které patří společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Mezi tyto skleníky patří největší a nejstarší Palmový skleník, dále pak Subtropický skleník, Tropický skleník a Kaktusový skleník.

K tvorbě samotných průvodců bude využit moderní koncept story-telling map, který poutavě a atraktivně propojuje statickou mapu s vyprávěním nějakého příběhu. Příběhem v tomto případě bude samotná virtuální procházka skleník, ve které bude kladen důraz na zviditelnění těch nejzajímavějších rostlin, které se v daném skleníku či zahradě nacházejí. Zajímavé rostliny, kterých bude dle předpokladu zhruba 15 v každém skleníku, budou pečlivě vybrány se spolupráci s odborníkem na danou tématiku, Ing. Zdeňkem Šupem, který působí v botanické zahradě nyní na pozici provozního náměstka pro zahradnickou činnost.

Dílčím cílem této práce je také vybrat nejlepší dostupnou internetovou aplikaci, která slouží k uživatelsky přívětivé tvorbě story-telling map. Zde bude kladen důraz na grafické zpracování, logické uspořádání ovládacích prvků mapy, popř. celé webové aplikace, možnost práce s nahranými daty a dostupnost aplikace. V první fázi, rešeršní části, budou vybrány webové služby poskytující prostředí pro tvorbu story-telling map. Následně subjektivním otestováním těchto služeb budou vybrány max. dvě, ve kterých bude vytvořen prototyp (testovací verze) průvodce jedním ze skleníků. Tyto prototypy budou dále otestovány nezávislými respondenty z řad široké veřejnosti, pro kterou by výsledná aplikace měla být primárně určená, a to metodou eye-tracking. Toto testování proběhne v laboratoři dostupné na katedře Geoinformatiky v Olomouci.

Na základě výsledků od respondentů bude vybrána finální internetová aplikace a vhodné prostředí v ní sestavené. Následně budou vytvořeny průvodce pro ostatní skleníky.