ÚVOD

Storytelling jako forma vyprávění je používaná již od nepaměti. Oproti tomu koncept story-telling map se poprvé objevil relativně nedávno, ale i přes krátké působení na internetové scéně se stal velice oblíbeným nástrojem například u novinářů. Vyjádřit totiž nějakou zprávu příběhem, za použití mapy, dokáže čtenáři sdělit mnohem více informací než jen pouhé čtení zprávy ve formě textu. Navíc je tato forma velice atraktivní a dokáže čtenáře přímo vtáhnout do děje. Záleží jen na zpracování.

Na internetu jsou dostupné aplikace, které zdarma poskytují prostředí pro tvorbu story-telling map. Jejich rešerší se tato práce z části zabývá a napomáhá tak čtenáři s výběrem té vhodné pro jeho účely.

Zkoumaným aspektem konceptu story-telling map v této práci byla tvorba mapového průvodce. Využít koncept lze totiž jak retrospektivně, při kterém tvůrce mapy popíše příběh, který již proběhl a funguje tak jako vypravěč, nebo naopak, kdy funguje jako učitel, který své žáky provádí dosud neprobádaným územím.

Stěžejní částí této práce bylo testování moderní metodou eye-tracking, při které byl vybrán nejvhodnější produkt pro tvorbu story-telling map průvodce. K testování byly využity mapy velkých měřítek Sbírkových skleníků Výstaviště Flora Olomouc, a. s. a Botanické zahrady Univerzity Palackého