Aktualizace dat dětských hřišť a sportovišť v Olomouci

Autor: Filip Urbančík
Vedoucí práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Cíle práce

V této záložce jsou pospány všechny cíle bakalářské práce.

Metody

Použité metody v bakalářské práci.

Výsledky

V této záložce jsou popsány výsledky aktualizace webové stránky společně s ostatními výstupy, které byly vypracovány z pořízených dat získaných z terénního měření.

Kontakt

Pokud máte nějaké dotazy neváhejte kontaktovat autora práce.