Cíle práce

Cílem bakalářské práce je aktualizovat seznam a další informace o dětských hřištích a sportovištích, které jsou evidovány na webu https://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/detska-hriste. Tento web spravuje Magistrát města Olomouce a prezentuje zde dětská hřiště a sportoviště, která spravuje. Web prezentuje databázi rekreačních ploch pro trávení volného času, které jsou rozděleny do pěti skupin podle způsobu využívání. Tyto skupiny jsou – herní hřiště, sportoviště, smíšená hřiště, workout hřiště a dopravní hřiště.

Cílem aktualizace bylo i vytvořit mapovou aplikaci, jelikož se jedná o nejlepší způsob, jak tyto data následně prezentovat. Výhodou je snadná údržba a pro uživatele i přizpůsobitelné zobrazení informací.

Hlavní částí je tedy samotná aktualizace, která bude provedena v terénu. Hřiště budou nafocena a zaměřena měřícím kolečkem. Výsledky se vloží na webovou stránku. Bude vytvořena geodatabáze s body i polygony jednotlivých hřišť v programu ArcGIS Pro. Geodatabáze bude obsahovat i tabulku herních prvků, které budou pomocí relace M:N připojeny k jednotlivým hřištím. Výsledky aktualizace budou prezentovány v podobě mapové aplikace a tištěné mapy. Jako poslední bude vytvořen návod pro další aktualizaci geodatabáze po odevzdání bakalářské práce.