Výsledky práce

Aktualizovaná webová stránka

Hlavním výsledkem je aktualizovaná webová stránka https://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/detska-hriste, Počet hřišť byl před aktualizací 104 z toho tři hřiště byla už zaniklá. Nyní je počet hřišť 128. Všechna hřiště byla zkontrolována. U všech hřišť byly nahrány nové fotografie, kdy počet nahraných fotografií se liší podle počtu herních prvků, které se na hřišti nachází. V průměru je u každého hřiště deset nových fotografií. Každé hřiště má i upravené potřebné popisné informace. Hřiště s omezením mají doplněnou provozní dobu. Na stránku bylo vloženo okno s mapovou aplikací, která zobrazuje hřiště na mapě.

Geodatabáze

Zaměřené plochy hřišť z terénního měření byly vloženy do geodatabáze, která byla doplněna atributy z webové stránky. Byla vytvořena polygonová a bodová vrstva hřišť, která byla propojena relací M:N s číselníkem herních prvků. Ke geodatabázi byl vytvořen i návod pro její další aktualizaci.

Mapová aplikace

Vytvořené vrstvy z geodatabáze byly nahrány na server ArcGIS Online, kde byly následně použity k vytvoření webové mapy. Tato webová mapa byla v nástroji ArcGIS Web AppBuilder doplněna o další funkce a výsledkem je mapová aplikace. V aplikaci se nachází všechna hřiště s vyskakovacími okny, kde jsou vypsány atributy s fotkou a odkazem na podrobnosti o hřišti na webové stránce a StreetView fotografii. Aplikace obsahuje widget filtru, který zobrazuje hřiště podle zadaných herních prvků. Mapová aplikace je součástí webové stránky.

Tištěná mapa

Data byla vizualizována i v podobě tištěné mapy ve formátu A1. Mapa obsahuje mapové pole v měřítku 1 : 25 000, které obsahuje město Olomouc s hranicemi městských částí a bodovými znaky hřišť. Mapa obsahuje i druhé mapové pole v měřítku 1 : 75 000, která vyobrazuje zastoupení dětských hřišť a sportovišť v městských částech města Olomouce pomocí metody kartogramu a liniového kartodiagramu.