Závěr

Hlavním cílem práce bylo provést aktualizaci seznamu a dat o dětských hřištích a sportovištích evidovaných na serveru https://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/detska-hriste. Dále popis vybavení a zaměření na plošné vyměření dětských hřišť a sportovišť a doplnění dalších potřebných údajů.

Velmi důležitým krokem byl sběr a získání dat. Zdrojová data (poloha stávajících hřišť) byla vložena do mapy pro následné použití při terénním měření. Data byla získána terénním měřením a prodiskutována s pracovníky Magistrátu města Olomouce. Tato data byla následně zpracována a vložena na webovou stránku. Tímto byla úspěšně dokončena aktualizace webové stránky. Celkový počet hřišť na webové stránce je 128 oproti počtu 104 hřišť před aktualizací stránky.

Následovalo vytvoření geodatabáze s polygony hřišť, která byla vytvořena v programu ArcGIS Pro 2.5.0 od společnosti Esri. Tvorba geodatabáze proběhla úspěšně a obsahuje bodovou a polygonovou vrstvu hřišť, které jsou propojené pomocí relace M:N s číselníkem herních prvků. Ke geodatabázi byl vytvořen i návod pro její další aktualizaci uživateli, které nemají velké zkušenosti s GIS software.

Vytvořená digitální data byla využita k vytvoření mapové aplikace dětských hřišť a sportovišť na území města Olomouce, která se nyní nachází i na aktualizované webové stránce a plní funkci mapového zobrazení. Aplikace obsahuje i funkci filtrování hřišť podle herních prvků, které se na hřišti nachází.

Dalším výstupem je tištěná mapa ve formátu A1, která zobrazuje dětská hřiště a sportoviště na mapě města Olomouce. Mapa je doplněná i fotkami vybraných hřišť a zajímavých herních prvků.

Veškeré zásadní kroky aktualizace a následné vytvoření výstupů byly konzultovány s vedoucí práce, pracovníky Katedry geoinformatiky UP a pracovníky Magistrátu města Olomouce.

Hlavním výsledkem je aktualizovaná webová stránka, kde se nyní nachází okno s webovou aplikací, hřiště mají aktualizované popisné informace a fotografie a jsou doplněny o nová hřiště, která byla od poslední aktualizace vybudována.