Úvod k bakalářské práci

Bakalářská práce se zaměřovala na problematiku dopravní dostupnosti veřejné autobusové dopravy v převážně venkovských obcích Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Hlavním cílem práce byla typizace obcí a jejich následné vyhodnocení. Pro vyhodnocení byla použita modifikovaná metodika Directorate–General for Regional and Urban Policy Evropské komise, která hodnotí obce na základě (1) četností odjezdů ze zastávek veřejné autobusové dopravy a na základě (2) časové dostupnosti jednotlivých zastávek. Primárně bylo pracováno s jízdními řády a geografickými daty autobusové infrastruktury (zastávky, označníky atd.). Práce se úzce specializovala na veřejnou meziměstskou autobusovou dopravu. Výsledkem práce bylo vymezení 7 typů obcí. Ty byly následně prostorově a statisticky vyhodnoceny a srovnány.

Kontakt

Autor práce: Pavel Novák
pavelnovak1996@email.czVedoucí práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
zdena.dobesova@upol.cz