Úvod

Během vývoje geografických informačních systémů se vizuální programovací jazyky (VPL) ukázaly jako užitečný pomocník pro vytváření vlastních algoritmů za využití již podporovaných funkcí a operací a bez nutné znalosti skriptovacího jazyka. Umožnily tak i méně pokročilým uživatelům pracovat s prostorovými daty s větší efektivitou. Aplikací vizuálního programování do GIS jsou tzv. VPL komponenty, které se v jednotlivých systémech od sebe liší jak vzhledem, tak svými funkcemi. Spojuje je ovšem orientace na uživatele a snaha o jejich snadné a intuitivní použití. Vizuální programování k tomu používá grafické vyjádření prvků, grafická notace obsahuje symboly vyjadřující jednotlivé funkce, data a vztahy mezi nimi. Avšak naplnění významu vizuálního programování je mnohdy znesnadněno tím, že grafická notace je málo srozumitelná nebo nejasná. Pro odhalení chyb a návrhy řešení lze využít různé principy hodnocení. Hodnocením grafické notace můžeme dosáhnout ideální VPL komponenty, která bude správná po stránce percepční i kognitivní. Tato práce využívá k hodnocení principy fyzické notace Daniela Moodyho a aplikuje je na experimentu eye-trackingového měření s vybranými respondenty.

Autor

David Novák

e-mail: david.novak02@upol.cz

Univerzita Palackého, 2016

Vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.