AKTUALIZACE PROGRAMŮ PRO VÝPOČET INDEXU CHODECKOSTI A JEHO APLIKACE

Soubory ke stažení:

Závěr

Hlavním cílem bakalářské práce bylo aktualizovat skripty pro výpočet Indexu chodeckosti. Skripty byly přepsány do funkční podoby do programu ArcGIS 10.X a navíc i do ArcGIS Pro. Všem indexům byla také doplněna a rozšířena nápověda a v samotných skriptech byly také doplněny komentáře k proměnným.

Skript pro výpočet Indexu konektivity byl rozšířen o novou funkcionalitu. Největší rozšíření se týká možnosti eliminace parkovišť, které v největší míře ovlivňují výsledky indexu. Původně mělo být toto rozšíření novou a samostatnou součástí celého toolboxu, ovšem při programování a testování se ukázalo, že nejlepší bude vložit jej do výpočtu Indexu konektivity. Dalším rozšířením je možnost eliminace průmyslových ploch. Bohužel díky těmto rozšířením došlo také k nárůstu času, potřebného pro výpočet Indexu konektivity.

Vizualizace indexů proběhla v rámci měst Olomouc, Ostrava, Katowice, Lipsko, Košice a Székesvehervar. Bohužel nemohl být spočítán výsledný Index chodeckosti pro všechny města z důvodu neexistence dat s obchodními plochami a dat s počtem domů v jednotlivých správních obvodech.

2018 | Jan KREJSA