AKTUALIZACE PROGRAMŮ PRO VÝPOČET INDEXU CHODECKOSTI A JEHO APLIKACE

Soubory ke stažení:

Úvod

Index chodeckosti. Na první pohled lze tady to sousloví jen těžce přečíst, co si tedy pod tímto souslovím představit? Je to jednodušší, než se zdá. Zkráceně řečeno se jedná o výpočet, který počítá, jak moc lidé chodí, v různých částech města. Výsledkem je přehledná mapa, která sice neukazuje, kudy lidé chodí, ale ukazuje nám, ve kterých částech města lidé chodí pěšky nejvíce.

Výpočet takového indexu je ovšem složitý. Lépe řečeno byl složitý až do té doby, než jej student katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci před několika lety naprogramoval, jako rozšíření do geografických informačních systémů (GIS).

Ovšem jak už to, tak bývá, pokrok nelze zastavit. A tak se stal, v novějších verzích programu ArcMap, skript pro výpočet Indexu chodeckosti nefunkční. A přesně to je ten důvod, proč právě teď čtete tuto bakalářskou práci. Bylo nutné index upravit, a případně rozšířit o novou funkcionalitu, aby mohl i nadále sloužit pro výpočet tohoto indexu, neboť vracení se zpět, k výpočtu Indexu chodeckosti ručně, by vedlo k velkému nárůstu chyb, vzniklých při výpočtu a také k nárůstu času potřebného pro výpočet.

Bakalářská práce byla řešena v rámci interního výzkumného projektu IGA_PrF_2016_008 „Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny“, který byl řešen na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Index chodeckosti v Olomouci
2018 | Jan KREJSA