AKTUALIZACE PROGRAMŮ PRO VÝPOČET INDEXU CHODECKOSTI A JEHO APLIKACE

Soubory ke stažení:

Cíle práce

Cílem bakalářské práce je aktualizovat programy pro výpočet dílčích částí indexu chodeckosti pro ArcGIS 10.X v jazyce Python. Jedná se o skripty pro výpočet indexu konektivity, indexu sídelní hustoty, indexu pestrosti využití území a obchodního indexu FAR. V rámci těchto indexů budou navrhnuty případné automatizované úpravy dat a úpravy výpočtů. Budou použita dostupná aktuální data pro vybraná města ve střední Evropě, resp. navrhnut jejich sběr. Dílčí indexy pro index chodeckosti budou vizualizovány formou map.

V Indexu chodeckosti bude naprogramována nová část, která má za cíl nalézt a eliminovat parkovací plochy. Tyto plochy totiž mohou zkreslovat konečné výsledky tohoto indexu. Dále bude v tomto indexu naprogramována nová část, která bude odmazávat industriální areály, neboť tyto areály nejsou z pravidla veřejně přístupné.

Výsledný skript bude také testován, případně upraven, aby fungoval v nejnovější verzi programu ArcGIS Pro.

Skript bude také publikován na veřejně dostupná místa na internetu, jako je například webová služba ArcGIS code sharing nebo GitHub. Také budou vytvořena testovací data, která budou společně se skriptem dostupná v daném balíku.

2018 | Jan KREJSA