Program pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit skript, který je schopen vypočítat plošný index v rámci kruhových sektorů pro polygonová, liniová a bodová data, kdy uživatel bude mít možnost nastavit parametry, podle kterých budou kruhové sektory vytvořeny. Zadáním bylo tento skript vytvořit pro software ArcGIS v programovacím jazyce Python.

Výsledný nástroj byl rozdělen do čtyř navzájem na sebe navazujících částí, každý s odlišnou funkcí. Nástroj vytváří kruhové sektory podle parametrů zadaných uživatelem, buď s volitelnými vzdálenostmi mezi sektory nebo s konstantními rozlohami sektorů. Byl vytvořen i skript umožňující interaktivní výběr počátečního bodu, je však pouze doplňujícím a rozšiřujícím skriptem. Poslední skript počítá samotný plošný index jak pro polygonová a liniová, tak i bodová data. Nástroj obsahuje některá omezení, jako např. požadavek vzestupného zadávání vzdáleností bufferů.

Výsledný plošný index vypovídá především o proměnlivosti a porovnání sledovaného jevu v rámci kruhových sektorů. Jeho hodnota je spočítána jako relativní hodnota v procentech.

Jako součást práce byl vytvořen mapový dokument reprezentující možnosti skriptu a testovací balíček obsahující krátký manuál v anglickém jazyce, doplňující leták ve formátu A4 v anglickém i českém jazyce a databáze s testovacími daty určenou k seznámením uživatele s funkcionalitou skriptu. Nástroj byl nahrán na ArcGIS Online volně ke stažení.

2017 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby