Program pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Úvod

Tématem této bakalářské práce je tvorba programu pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových sektorů. Práce se zabývá novým přístupem k řešení vnitřní struktury města inspirovaným metodou využitou Dr. Maikem Netzbandem a prezentovanou v rámci 1st StatGIS konference v roce 2011. Existuje mnoho odlišných přístupů k této problematice od algoritmů a softwarů modelujících časový vývoj, přes metody kartografické vizualizace až k různým způsobům dělení a klasifikace dílčích částí města. V rámci této bakalářské práce je přistupováno ke zvolené problematice z hlediska způsobu dělení a klasifikace území pomocí plošného indexu vypočteného v rámci soustředných kruhových sektorů. Zvolená metoda se liší od současných přístupů především svým využití kruhových sektorů. Většina podobných řešení využívá buď hexagonové nebo trojúhelníkové sítě. Soustředné kružnice však poskytují nový náhled díky tomu, že jsou schopny zachytit vývoj jevu ve vztahu ke zvolenému středu. To znamená, že podle zvoleného středu soustředných sektorů lze pozorovat odlišný vývoj pozorovaného jevu. Celá tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro software ArcGIS v programovacím jazyce Python. Součástí řešení je také reprezentativní mapový dokument znázorňující možnosti využití výsledného nástroje.

typy vstupních dat
2017 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby