Program pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Cíle práce

Cílem této bakalářské práce je vytvořit program pro automatické rozdělení vstupních prostorových dat města (bodových, liniových i polygonových) pomocí kruhových výsečí soustředných kružnic. Programový nástroj je realizován pro software ArcGIS v jazyce Python. Tento program podle volitelných vstupních parametrů (střed kružnic, vzdálenost kružnic, počet os, …) provede pravidelné rozdělení území města do kruhových výsečí. Následně tento program provede výpočet zvoleného plošného indexu pro zadanou vrstvu. Proběhne aplikace programu na vybrané prostorové vrstvy města a provede se výpočet indexu ve výsečích vygenerovaných programem. Vybrané výsledky budou zdokumentovány mapovým výstupem.

2017 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby