Program pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Výsledky

Skripty

Výsledný nástroj byl pojmenován Calculate Area Indexes From Circular Sectors. Nástroj byl rozdělen do čtyř částí (skriptů), každá s odlišnou funkcionalitou. Všechny tyto skripty byly uloženy do společného toolboxu.

První tři skripty umožňují odlišné nastavení parametrů k dosažení co největší možné svobody při tvorbě samotných kruhových sektorů. První ze skriptů pojmenovaný Create circular sectors (manual distances) umožňuje uživateli zvolit si rozestupy mezi jednotlivými kružnicemi, kolik jich bude celkově i na kolik výsečí budou rozděleny. Umožňuje také uživateli zvolit si pootočení (odsazení) výsečí o zvolený počet stupňů.

Druhý ze skriptů vytvářející kruhové sektory je Create sectors (constant area), který umožňuje uživateli vytvořit sektory s konstantní rozlohou na základě vzdálenosti první kružnice od středu, která je volitelným parametrem.

Třetím skrtiptem umožňujícím tvorbu kruhových sektorů je Create sectors interactive origin point (UTM_33N), který vytváří kruhové sektory stejně jako první skript s tím rozdílem, že umožňuje uživateli interaktivně v datovém náhledu zvolit počáteční bod jednoduchým kliknutím, pouze však v rámci souřadnicového systému, který je definován referenční vrstvou (v tomto případě WGS84 UTM 33N).

Posledním a finálním skriptem je Calculate area index, který vypočítává plošné indexy v rámci jednotlivých sektorů pro zvolená data. Umožňuje také nezávislý výpočet pro více tříd v rámci jednoho atributu v jedné vrstvě, a to pro polygonová a liniová data.

Ostatní

Byl vytvořen testovací balíček obsahující uživatelský manuál v angličtině a databázsi s testovacímmi daty a šablonami pro město Olomouc. Součástí výsledků je i mapový dokument reprezentující možnosti využití skriptu na datech městské zeleně pro město Olomouc získaných z OpenStreetMap.

2017 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby