Program pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Postupy

Počáteční krokem při tvorbě bakalářské práce bylo studium odborné literatury týkající se skriptování v jazyce Python se zaměřením na aplikaci v ArcGIS a s využitím knihovny Arcpy. Konkrétně se jednalo o knihy Python Scripting for ArcGIS (Zandbergen, 2012) a GIS Tutorial for Python Scripting (Allen, 2014) psané v anglickém jazyce.

Kromě odborné literatury bylo čerpáno i z mnoha internetových zdrojů (např. StackOverflow, Geonet a další) týkajících se problematiky skriptování a využívaní knihovny Arcpy. Přínosným zdrojem informací byla také průvodní dokumentace obsažená v ArcGIS ke každému z použitých nástrojů (tool help). Tato dokumentace byla taktéž využita k lepšímu porozumění nastavení fungování samotných uživatelských skriptů, a to hlavně v případě validace.

Následujícím krokem bylo vytvoření teoretického postupu tvorby skriptu. Bylo třeba určit, které nástroje budou použity, v jakém pořadí a jakým způsobem, aby ve výsledku vznikl fungující produkt. Jedním z prvních návrhů bylo použití bufferů, které by byly následné rozděleny liniemi vypočítanými parametricky pomocí goniometrických funkcí. Od tohoto řešení bylo ve výsledku upuštěno a linie byly vytvořeny pomocí nástroje Bearing Distance to Line, která umožňuje tvorbu linií z počátečního bodu v plném rozsahu 360° a bere v potaz souřadnicový systém výchozího bodu.

Použití této funkce vyžaduje vstupní tabulku s požadovanými parametry o liniích. K tvorbě tabulky bylo využito knihovny csv, která umožňuje tvorbu a zápis do csv tabulek. K výpočtům obsahů kruhových sektorů bylo využito knihovny math, která obsahuje matematickou konstantu π, která byla využita při výpočtu obsahu kruhu.

Všechny potřebné mezivýsledky jednotlivých procesů byly ukládány do složky temp vytvořené v rámci skriptu na disku C.

parametry tvorby sektorů
2017 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby