Úvod Kontakt Postupy Summary Závěr Cíle Výsledky Ke stažení
PROGRAM PRO AUTOMATIZOVANOU TVORBU VĚKOVÉ PYRAMIDY
logo_kgi.png, 5,5kB

Postupy

V první fázi zpracování této práce byly nashromážděny materiály týkající se konstrukce a využití diagramu věkové pyramidy. Součástí práce je mnoho příkladů využití diagramu jako nadstavbového kompozičního prvku, nebo jako kartodiagramu v různých mapách, atlasech a dalších publikacích. V rámci práce bylo také nutné různé druhy diagramů kategorizovat, neboť nebyla nalezena žádná literatura, která by se dostatečně podrobně věnovala studiu různých typů zpracování věkových pyramid.

Ve fázi tvorby programu, který by automaticky vytvářel diagram věkové pyramidy, bylo rozhodnuto, že kvůli existujícím dostupným řešením a potencionálnímu budoucímu využití, bude třeba vytvořit nástroj implementovatelný do programu ArcGIS, pro tvorbu věkové pyramidy jako kartodiagramu.

Po úvaze nad způsobem řešení nástroje bylo rozhodnuto vytvořit Custom Feature Renderer, který by tuto funkci nabízel mezi ostatními renderery vytvářející grafy, v záložce symbologie vrstvy, kde by ji uživatel logicky hledal. Bohužel se ale ukázalo, že pro tvorbu tak komplikovaného nástroje touto cestou nejsou dostatečné dokumentace možností využití knihovny ani potřebné zkušenosti. Bylo tedy rozhodnuto tuto cestu opustit. Rozpracovaný Custom Feature Renderer je součástí příloh této práce.

Jako náhradní řešení byla zvolena tvorba skriptu v jazyce Python, který vytváří kartodiagramy věkové pyramidy z dat v atributové tabulce vrstvy a vykresluje je jako polygony do nové vrstvy. Skript je součástí toolboxu Population Pyramid, který je součástí příloh této práce. Druhý skript v toolboxu je určen pro tvorbu legendy k nově vzniklým diagramům. Po vytvoření skriptu proběhlo jeho testování, sepsání nápovědy, která je součástí skriptu a tvorba ukázkových map. Na závěr bylo provedení publikováno na uživatelské stránky ArcGIS.com.


2017 Vojtěch BEKÁREK| vojtechb@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci