Úvod Kontakt Postupy Summary Závěr Cíle Výsledky Ke stažení
PROGRAM PRO AUTOMATIZOVANOU TVORBU VĚKOVÉ PYRAMIDY
logo_kgi.png, 5,5kB

Cíle

Cílem mé bakalářské práce, je vytvořit uživatelsky jednoduchý způsob tvorby diagramu věkové pyramidy. Výsledkem je dvojice skriptů v souboru Toolbox, které se dají využít pro program ArcGIS for Desktop v.10.x. První z těchto skriptů slouží k tvorbě kartodiagramu věkové pyramidy a druhý poté vytváří pro kartodiagram legendu. Kartodiagramy lze vytvářet nad polygonovými nebo bodovými vrstvami. Z dat v atributové tabulce této vrstvy je poté generována jednoduchá sloupcová věková pyramida.

Dalším důležitým cílem je ucelení informací o možnostech využití a vizualizace věkových pyramid, včetně sesbírání mnoha příkladů. V rámci rešerše byly také jednotlivé typy věkových pyramid kategorizovány. Vedlejšími cíli bylo také testování těchto skriptů nad reálnými i fiktivními daty a tvorba ukázkových map, prezentující možnosti vizualizace věkové struktury obyvatelstva s využitím tohoto nástroje.


2017 Vojtěch BEKÁREK| vojtechb@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci