HODNOCENÍ ROZDÍLNOSTI STRATEGIÍ ČTENÍ STIMULŮ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY EYE–TRACKING DAT

METODY

Pro naplnění a dosažení hlavního cíle bakalářské práce byla nejprve nastudována odborná literatura zaměřená na rozdílnost ve čtení stimulů různými skupinami respondentů. Konkrétně v rozdílnosti čtení mezi experty a laiky, dále pak mezi muži a ženami. Poté seznámení s nástrojem ScanGraph (vyvinutý na Katedře geoinformatiky UP v Olomouci) a jeho funkcionalitou ohledně výpočtů tohoto nástroje (výpočetní algoritmy) a následovalo vytvoření tabulky s výpočetními rychlostmi algoritmů ve ScanGraph. Dalším krokem byla příprava a realizace eye-tracking experimentu. Následně tvorba doporučení pro volbu algoritmů pro konkrétní typ úlohy. Na základě zjištění těchto okolností bylo vytvořeno schéma pro tři oblasti stimulů (mapy, grafy, reklamy). Poté bylo provedeno srovnání a interpretace výsledků. Po splnění a dokončení všech dílčích cílů práce vnese tato studie jasnější pohled do hodnocení rozdílů a strategií zvolenými skupinami respondentů.

AUTOR PRÁCE

Veronika PAVELKOVÁ

VEDOUCÍ PRÁCE

Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.

ODKAZY

Text práce (PDF)
Poster k práci (PDF)