HODNOCENÍ ROZDÍLNOSTI STRATEGIÍ ČTENÍ STIMULŮ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY EYE–TRACKING DAT

CÍLE PRÁCE

Hlavním cílem bakalářské práce je příprava, průběh a analýza eye-tracking experimentu zaměřeného na rozdílnou strategii čtení stimulů mezi různými skupinami respondentů. Pro naplnění tohoto cíle byly vymezeny jednotlivé cíle, které lze rozdělit na teoretické dílčí cíle a praktické dílčí cíle.

V teoretické části bylo zapotřebí: – Formulace pojmu eye-tracking – Vymezení typologie uživatelů a rešerše literatury na eye-tracking (E-T) studie zaměřené na hodnocení rozdílů mezi skupinami respondentů (expert/laik) – Vymezení typologie uživatelů a rešerše literatury na E-T studie zaměřené na hodnocení rozdílů mezi skupinami respondentů (muž/žena) – Vytvoření přehledné tabulky studií zaměřené na čtení stimulů různými skupinami respondentů – Definice nástroje ScanGraph a jeho funkcionalita

V praktické části bylo zapotřebí: – Srovnání výpočetní náročnosti algoritmů použitých v nástroji ScanGraph – Popis rozdílů mezi algoritmy nad vlastními daty a tvorba doporučení pro jejich použití – Příprava eye-tracking experimentu (určení skupin respondentů a přijatelný počet respondentů, vhodný počet vybraných stimulů z oblasti map, reklam a grafů – Realizace eye-tracking experimentu – Analýza a vyhodnocení výsledků pomocí nástroje ScanGraph a OGAMA – Vyhodnocení a vyvození postupů a závěrů z této studie

Výsledkem bakalářské práce bude manuál (v příloze 1) a doporučení pro použití nástroje ScanGraph (doporučení jednotlivých algoritmů pro daný typ úlohy). Díky vytvořenému manuálu a výsledkům z vytvořeného experimentu přinese tato práce jasnější pohled pro hodnocení rozdílnosti strategií čtení stimulů mezi skupinami respondentů.

AUTOR PRÁCE

Veronika PAVELKOVÁ

VEDOUCÍ PRÁCE

Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.

ODKAZY

Text práce (PDF)
Poster k práci (PDF)