IMPLEMENTACE 3D TISKU
pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu

SEZNAM MODELŮ

SEZNAM PLÁNOVANÝCH, ROZPRACOVANÝCH A DOKONČENÝCH MODELŮ
# Zdrojová data Název mapované oblasti Zobrazení (souř. systém) Plánované měřítko Z factor Plánovaná velikost [mm] Velikost reálného výtisku Materiál Popis Stav *
01 DMR 4G Horní Lipová UTM 33N 1 : 10 000 2 190x190x57 50 % ABS bok K
02 DMR 4G Dlouhé Stráně UTM 33N 1 : 15 000 1 190x190x45 50 % ABS - V
03 DMR 4G Vápenka Vitošov UTM 33N 1 : 10 000 2 190x190x53 50 % ABS - V
08 DMR 4G Hranice S-JTSK 1 : 20 000 4 190x190x29 80 % PLA - N
10 DMR 4G Praděd UTM 33N 1 : 10 000 1,5 190x190x53 50 % ABS - V
11 DMR 4G Slavonín UTM 33N 1 : 6 000 5 190x190x37 80 % PLA - V
51 DMR 5G Sněžka UTM 33N 1 : 10 000 1 190x190x72 95 % PLA dno V
52 DMR 5G Tanvald-Harrachov UTM 33N M
53 DMR 5G Orlík UTM 33N 1 : 5 000 1 180x180x43 100 % PLA dno V
54 DMR 5G Josefův Důl UTM 33N 1 : 12 000 2 180x150x26 100 % PLA dno V
55 DMR 5G Chomutov-Křimov S-JTSK M
P1 DMP 1G Sněžka UTM 33N M
P2 DMP 1G Pec pod Sněžkou UTM 33N 1 : 2 000 1 50x50x47 100 % PLA - V
P3 DMP 1G Karlštejn UTM 33N M
P4 DMP 1G Dukovany UTM 33N 1 : 10 000 1 M
P5 DMP 1G Dalešice UTM 33N 1 : 4 000 1 M
P6 DMP 1G Praha UTM 33N 1 : 4 000 1 180x180x32 100 % PLA dno V
P7 DMP 1G Český Šternberk UTM 33N M
P8 DMP 1G České Švýcarsko UTM 33N 1 : 8 000 1 180x180x47 100 % PLA dno, bok N
CR SRTM 3" Česká republika UTM 33N 1 : 700 000 16 700x400x32 100 % PLA dno V
TN1 GDEM Tenerife UTM 28N 1 : 500 000 4 160x130x35 80 % PLA - V
TN2 GDEM Tenerife UTM 28N 1 : 500 000 4 160x130x35 100 % PLA povrch V
KC GDEM Koh Chang UTM 48N 1 : 150 000 2 180x180x13 100 % PLA povrch V
MT SRTM 1" Matterhorn UTM 32N 1 : 100 000 1 75x75x25 100 % PET dno V

* Vysvětlení zkratek ke stavu modelů:
V … model byl vytištěn v pořádku
K … model byl vytištěn s komplikací (odskok, prasklina, výrazné zkroucení apod.)
N … 3D model byl vytvořen, ale nebyl vytištěn (pro otestování již nebyl tisk modelu nutný, nepřinesl by žádné další poznatky)
M … 3D model nebyl vytvořen (očekávané tvary terénu/povrchu nebyly v datech patrné, data neměla potřebnou kvalitu apod.)

MAPA MODELOVANÝCH OBLASTÍ

Vrstva hranic ČR: ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2014, generalizováno