IMPLEMENTACE 3D TISKU
pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu

FOTOGALERIE

Všechny zde uveřejněné fotografie slouží pouze pro dokumentaci výsledků bakalářské práce a nesmí být dále šířeny pro jiné komerční ani nekomerční účely bez souhlasu ZÚ. Toto omezení je dáno podmínkami zapůjčení dat Zeměměřickým úřadem pro potřeby zpracování bakalářské práce.