Úvod

Prudká skoková změna nárůstu objemu dopravy v České republice má za následek nedostatečný počet dopravních prostředků a kapacitních možností dopravní infrastruktury. Na mnoha místech moderního města se vytváří složité dopravní situace ústící v nepropustnost cest, tvorbu kongescí a kolizních stavů. Velký vliv na dopravu a dopravní obslužnost má parkovací kapacita a možnosti parkování ve městě. Dopravní situaci ve městě značně komplikují parkující vozidla, která omezují manévrovací možnosti projíždějících vozidel a také projíždějící vozidla, která marně hledají parkovací stání.

Každý řidič už si určitě několikrát prošel situací, kdy neměl kde zaparkovat a musel odstavit své vozidlo o dva bloky dál, než původně plánoval, nebo kdy naopak zpochybňoval parkování ostatních řidičů, kteří znemožňovali jeho jízdu a blokovali jeho autu k zaparkování. Statická doprava se čím dál více stává tématem diskuze. Občané města a široká veřejnost si velmi často stěžují na nedostatek parkovacích míst.

Řidiči se v různých částech města chovají odlišně, v centru města parkují svá vozidla pouze na omezenou dobu, zatímco v obytných zónách města odstavují svá vozidla na dlouhou dobu, přibližně 8–12 hodin. Tento fakt vede k potřebě tvorby různých typů parkovišť a to pro krátkodobé a dlouhodobé stání. Obecně existuje snaha o to přesvědčit občany k většímu využívání městské dopravy, popřípadě dopravy pěší a cyklistické, oproti tomu, aby využívali osobní automobily. Osobní vozidlo je v průměru 90 % času odstaveno někde v prostorách města a může způsobovat právě zmíněné nepříjemné dopravní situace.

Tímto a mnohým dalším se zabývá parkovací politika města, která je dnes již významnou součástí rozšiřitelného rozvoje města. Plánovači a řídící pracovníci se snaží o nastavení správné politiky parkování ve městě tak, aby vyhověli všem požadavkům občanů a aby limitovali zmíněné nežádoucí dopravní situace.

V zájmu rozvoje parkovací politiky, která může dosáhnout požadovaných cílů, plánovači a řídící pracovníci potřebují nástroj, který jim může pomoci zhodnotit statickou dopravu ve městě (Benenson a kol., 2000). Tato diplomová práce se snaží úřadům města právě takový nástroj, nebo alespoň dostatečné informace o parkovací kapacitě města poskytnout.


autor práce David JARCOVJÁK, vedoucí práce prof. RNDr.Vít Voženílek, CSc.
Univerzita Palackého * Katedra Geoinformatiky * Olomouc 2016