ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍCH VÝPŮJČEK JÍZDNÍCH KOL

Úvod

Bikesharing, neboli veřejné sdílení kol, je celosvětový fenomén na poli veřejné dopravy. Představuje ekonomicky a ekologicky přívětivější alternativu k běžným způsobům přepravy ve městě, která funguje na principu sdílení jízdních kol. V posledních letech zažil bikesharing poměrně velký rozmach a začal se rozšiřovat také do měst v České republice. Zatím jediný systém, kterému se podařilo rozšířit do vícero českých měst, je systém bezstanicového sdílení kol Rekola.

Bikesharingové systémy v dnešní době využívají k provozu informační technologie, které slouží jak k provozuschopnosti, ale třeba i také k vývoji daného systému na základě získaných poznatků. V rámci běžného provozu totiž vzniká poměrně velké množství dat o aktivitě uživatelů daného bikesharingu. Hlavní motivací této práce bylo podívat se na tyto data z pohledu geoinformatika, za pomoci programových prostředků geografických informačních systémů vyhodnotit tyto data a částečně tak i vytvořit postup, který může být aplikovatelný i v letech budoucích na další datové sady tohoto typu.

Autor práce

Filip Hric

Vedoucí práce

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Textová část práce (pdf)

Katedra Geoinformatiky

Univerzita Palackého v Olomouci

© Filip Hric | filip.hric01@upol.cz | Katedra Geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci