Analýza dat vytíženosti železniční infrastruktury

Tato webová stránka je věnována prezentaci diplomové práce, jejíž tématem je analýza dat o vytížení železniční infrastruktury z hlediska analýzy časové složky dat a kategorizace. Diplomová práce vznikla na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s organizací Správa železnic státní organizace a jejím vedoucím je
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Postup zpracování

Postup při zpracování této práce se dá rozdělit do dvou kroků. Prvním je teoretická část, ve které je provedeno seznámení s tématem, legislativou, metodami a odbornými pracemi. Druhá část je praktická, ve které budou naplněny vhodnou formou vytyčené cíle.