VLIV STÍNOVÁNÍ NA KOGNICI MAP

Webové stránky k bakalářské práci

Cíle práce

Cíle bakalářské práce:

 1. Rešerše literatury
  1. Metody vizualizace terénu
  2. Stínování v mapách
  3. Metody hodnocení vizualizace terénu
 2. On-line dotazníkové šetření
 3. Eye-tracking experiment
  1. Vytvoření úkolů
  2. Tvorba stimulů
   1. Směr osvitu
   2. Mapové portály
   3. Terrain Tools
  3. Testování uživatelů
   • 20 respondentů s kartografickým vzděláním
   • 20 respondentů bez kartografického vzdělání s minimálními nebo žádnými zkušenostmi
   • každý respondent byl testován 2x (dvě varianty testu)
  4. Vyhodnocení eye-tracking experimentu

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2017 | Kontakt