Hlavním cílem této bakalářské práce bylo hodnocení grafické notace ArcGIS Diagrammer podle principů fyzických dimenzí. Dalšími cíli bylo zrealizovat Eye – Tracking test jako alternativní metodu hodnocení grafické notace, a zpracování rešerše o visuálním programování, dalších metodách jeho hodnocení, a využití grafické notace v softwarovém inženýrství, zejména v oblasti relačních databází.

Hlavním výsledkem této bakalářské práce je hodnocení grafické notace ArcGIS Diagrammer podle principů fyzických dimenzí, kdy bylo na VPL komponentu aplikováno všech jejich 9 principů. Hodnocení je vedeno textovou formou, a v práci je uvedeno hodnocení podle všech principů. Některé z principů odhalily větší či menší nedostatky a chyby v notaci, které se autor práce snažil pomocí vhodných návrhů na změnu v notaci odstranit.

Dále bylo v rámci této bakalářské práce zrealizováno testování Eye – Tracking metodou, která byla vybrána jako alternativní metoda hodnocení podle principů fyzických dimenzí. Pro tento účel byl sestaven Eye – Tracking test z autorem vytvořených či upravených již existujících modelů databází. Testováni byli studenti 3. ročníku bakalářského studia, kteří měli VPL komponentu vyučovanou v rámci kurzu KGI/DASY2 (Databázové systémy 2), v době zpracování této bakalářské práce. Získaným znalostem a zkušenostem v rámci kurzu byl také přizpůsoben samotný Eye - Tracking test. Tímto se také do jisté míry eliminovala neznalost a nezkušenost respondentů s testovanou VPL komponentou, která má vždy na výsledek testu velký vliv.

Po sepsání textové části bakalářské práce byly vytvořeny webové stránky pro tuto práci, a vytvořen poster pro tuto práci.