Pro vytvoření této bakalářské práce byly využity fyzické dimenze, které vytvořil Daniel Moody. Pro porovnání s touto metodou byl v rámci bakalářské práce realizován Eye – Tracking test.

Použitá data

Pro hodnocení visuálního programování byly využity fyzické dimenze podle Daniela Moodyho. Na VPL komponentu bylo aplikováno všech 9 principů fyzických dimenzí.

Pro realizaci Eye – Tracking testu byly použity ukázkové modely geodatabází. Byly vytvořeny nové modely, ale byly také využity již existující modely geodatabází. Například model národní digitální vektorové geografické databáze ArcČR® 500 od společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o. a model Atlasu voleb. Dále byly využity některé modely geodatabází, které navrhl v rámci své bakalářské práce Martin Kadlčák (Kadlčák, 2010). Modely byly vytvořeny a upraveny tak, aby vystihovaly co nejširší spektrum visuálního programování VPL komponenty, a zároveň byly přizpůsobeny znalostem a zkušenostem testovaných respondentů (studentů 3. ročníku bakalářského studia), kteří výuku ArcGIS Diagrammer absolvovali v rámci kurzu KGI/DASY2 (Databázové systémy 2).

Použité programy

V rámci rešerše bylo provedeno hodnocení využití grafické notace v některých produktech pro relační a prostorové databáze. Byly použity programy Microsoft Access 2013 (součást Microsoft Office 2013) od společnosti Microsoft, Case Studio 2 v. 2.23 od společnosti CHARONWARE, s.r.o., a Enterprise Architect 10 Trial od společnosti Sparx Systems.

V rámci této bakalářské práce bylo provedeno hodnocení VPL komponenty ArcGIS Diagrammer for 10.1 od společnosti Esri. V době zpracování bakalářské práce byla dostupná verze programu 10.0.1. V průběhu zpracování nevyšla žádná nová verze, a tato verze by měla fungovat i v kombinaci s ArcGIS 10.2.

Při testování Eye – Tracking metodou byly převážně používány programy od společnosti SMI (SensoMotoric Instruments). Pro vytvoření samotného testu byl vytvořen program Experiment Center v. 3.2, pro realizaci testu a naměření dat program iView X v. 3.2, a pro následnou analýzu naměřených dat a tvorbu výstupů program BeGaze v. 3.2. Některé analýzy naměřených dat a výstupy byly vytvořeny v programu OGAMA (Open Gaze And Mouse Analyzer) v. 4.4.5049.37409, který byl vyvinut Dr. Adrianem Voßkühlerem z Freie Universität Berlin.

Postup zpracování

Postup zpracování této bakalářské práce byl následující:

  • - studium fyzických dimenzí a jejich překlad do češtiny,
  • - tvorba rešerše o problematice visuálního programování, využití grafické notace v softwarovém inženýrství, fyzických dimenzí a VPL komponent,
  • - tvorba modelů pro sestavení Eye – Tracking testu, a následné sestavení Eye – Tracking testu,
  • - testování respondentů Eye – Tracking testu,
  • - aplikace fyzických dimenzí na VPL komponentu ArcGIS Diagrammer,
  • - analýza naměřených dat Eye – Tracking metodou a tvorba výstupů,
  • - sepsání textové části bakalářské práce,
  • - vytvoření webových stránek bakalářské práce,
  • - vytvoření posteru bakalářské práce.